KANCELARIA ADWOKACKA
Kancelaria Adwokacka

Zakres Usług

Kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz osób prawnych w szczególności w postaci:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opracowanie pism, w tym m.in. pozwów, wniosków, apelacji, odwołań, skarg, zażaleń oraz umów,
 • reprezentacja Klientów w zakresie zleconej sprawy w postępowaniu administracyjnym, sądowym oraz egzekucyjnym,obsługi prawnej przedsiębiorców oraz osób prawnych,

Kancelaria świadczy usługi z zakresy różnych dziedzin prawa.

Prawo cywilne m.in.

 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
 • podział majątku
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie m.in. za wypadki drogowe, błędy medyczne, szkody na mieniu
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej
 • zasiedzenie nieruchomości
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych

Prawo karne i wykroczeń m.in

 • reprezentowanie Klienta na etapie postępowania przygotowawczego (przed prokuraturą i policją) oraz sądowego
 • występowaniu w sprawie jako obrońca oskarżonego i obwinionego
 • występowanie w sprawie jako pełnomocnik pokrzywdzonego

Prawo rodzinne m.in.

 • reprezentowanie w sprawach o rozwód i separację
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską

Prawo administracyjne m.in.

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów administracyjnych
 • sporządzanie skarg i reprezentowanie Klienta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Postępowanie egzekucyjne m.in.

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym
 • dochodzenie zasądzonych należności
 • powództwo przeciwegzekucyjne

Prawo gospodarcze m.in.

 • sporządzanie umów gospodarczych
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • bieżąca obsługa przedsiębiorców i osób prawnych

Prawo pracy m.in.

 • sporządzanie umowy o pracę
 • przywrócenie do pracy i odszkodowanie za czas pozostawania bez pracy
 • ustalenie istnienia stosunku pracy
 • odwołanie od wypowiedzenia stosunku pracy
 • odwołanie od decyzji ZUS