KANCELARIA ADWOKACKA

Często się zdarza, że kilka osób jest współwłaścicielami jednej rzeczy. Kwestię współwłasności reguluje kodeks cywilny (ustawa z dnia 23.04.1964r., tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1145; zm.: Dz.U. z 2019r. poz. 1495) w art. 195 do 221. Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością…