KANCELARIA ADWOKACKA

W przypadku śmierci członka rodziny pozostaje kwestia pozostawionego przez niego majątku. Sposób dziedziczenia reguluje ustawa z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny, (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 1145; zm.: Dz.U. z 2019r. poz.1495). Zgodnie z jej przepisami spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego. Z chwilą śmierci przechodzą one na jedną lub kilka osób, spadkobierców….