KANCELARIA ADWOKACKA

Istotnym elementem postępowania cywilnego jest skuteczne doręczenie pism (sądowych, procesowych, pism stron i uczestników postępowania, zawiadomień, wezwań, odpisów pism procesowych i orzeczeń). Doręczenie polega na udostępnieniu pisma osobie, której ono dotyczy, w celu zapoznania się z jego treścią. Skuteczne doręczenie ma istotne znaczenie, ponieważ rozpoczyna bieg terminu do podjęcia określonych czynności, od tego momentu zaczynają…