KANCELARIA ADWOKACKA

Kiedy rodzice nie mieszkają razem, może powstać problem, kiedy i jak drugi rodzic może spotykać się, kontaktować się z dzieckiem, z którym nie mieszka. Problem ten reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 113¹ – art. 1136 oraz Kodeks postępowania cywilnego. Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice (matka i ojciec) oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek…

Rozwód

Zasadą jest, że instytucja małżeństwa podlega ochronie. Zgodnie z art. 18 Konstytucji małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Rozwód jest dopuszczalny jeżeli występują pewne okoliczności określone w przepisach prawa. Kwestię rozwodu reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…

Rozwód a władza rodzicielska

  • 8 grudnia 2019
  • Kinga Zoń
  • Rozwód

W przypadku rozwodu często powstaje spór między małżonkami o sposób wychowania wspólnych dzieci, które do pełnoletności pozostają pod władzą rodzicielską przysługującą co do zasady obojgu rodzicom. W wyroku orzekającym rozwód sąd obligatoryjnie orzeka o: władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, kontaktach rodziców z dzieckiem (chyba że małżonkowie złożą zgodny wniosek to wtedy, sąd…