KANCELARIA ADWOKACKA

Często się zdarza, że pracodawcy zatrudniają pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia lub umowa o dzieło), mimo że w rzeczywistości wykonują oni pracę w ramach stosunku pracy. Osobom takim przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy a co za tym idzie z innymi roszczeniami, np. wypłatę zaległego…