KANCELARIA ADWOKACKA

Jeżeli nie ma możliwości dojazdu do domu lub jest on utrudniony można starać się o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Sposób jej ustanowienia reguluje ustawa z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145; ze zm.) oraz ustawa z dnia 17.11.1964 r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z…

Często się zdarza, że kilka osób jest współwłaścicielami jednej rzeczy. Kwestię współwłasności reguluje kodeks cywilny (ustawa z dnia 23.04.1964r., tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1145; zm.: Dz.U. z 2019r. poz. 1495) w art. 195 do 221. Współwłasność polega na tym, że własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Współwłasność jest albo współwłasnością…